شروع از
NPR - 5,000
ماهانه
Windows VPS Starter
2 vCore CPU
4 GB RAM
80 GB SSD NVMe
Unlimited Bandwidth
Windows Server 2012 or 2019
1 Dedicated IPv4 Address
500Mbps Network port
شروع از
NPR - 8,000
ماهانه
Windows VPS Bronze
4 vCore CPU
8 GB RAM
160 GB SSD NVMe
Unlimited Bandwidth
Windows Server 2012 or 2019
1 Dedicated IPv4 Address
1Gbps Network port
شروع از
NPR - 10,000
ماهانه
Windows VPS Gold
8 vCore CPU
16 GB RAM
320 GB SSD NVMe
Unlimited Bandwidth
Windows Server 2012 or 2019
1 Dedicated IPv4 Address
2Gbps Network port
شروع از
NPR - 15,000
ماهانه
Windows VPS Platinum
8 vCore CPU
32 GB RAM
640 GB SSD NVMe
Unlimited Bandwidth
Windows Server 2012 or 2019
1 Dedicated IPv4 Address
2Gbps Network port